کسب درآمد از انتشار تحلیل و سیگنال-کلیک کنید

امکانات سیچک برای تحلیلگران

ژورنال نویسی

معاملات خود را ثبت کنید، یک ژورنال دقیق از عملکرد خود داشته باشید

ساخت کارنامه

به دنبال اثبات مهارت خود هستید؟ سیچک بهترین فرصت برای شماست

درج آسان بی نهایت تحلیل

برای درج تحلیل های خود محدودیتی ندارید و میتوانید از طریق ربات و یا سایت سیچک در کمتر از یک دقیقه تحلیل های خود را به دو صورت عمومی(رایگان) و خصوصی(اشتراکی) ثبت کنید

چند بازار

تحلیل های خود را میتوانید در سه بازار بورس، ارز دیجیتال و فارکس انتشار دهید. ما به زودی بازار های ثانویه نیز مثل ملک ،خودرو و.. را اضافه خواهیم کرد

برند سازی

معاملات خود را ثبت کنید، یک ژورنال دقیق از عملکرد خود داشته باشید

امنیت حساب

به دنبال اثبات مهارت خود هستید؟ سیچک بهترین فرصت برای شماست

سیستم خودکار آنالیز تحلیل

برای درج تحلیل های خود محدودیتی ندارید و میتوانید از طریق ربات و یا سایت سیچک در کمتر از یک دقیقه تحلیل های خود را به دو صورت عمومی(رایگان) و خصوصی(اشتراکی) ثبت کنید

مدیریت کامل تحلیل ها

تحلیل های خود را میتوانید در سه بازار بورس، ارز دیجیتال و فارکس انتشار دهید. ما به زودی بازار های ثانویه نیز مثل ملک ،خودرو و.. را اضافه خواهیم کرد

لینک اختصاصی

معاملات خود را ثبت کنید، یک ژورنال دقیق از عملکرد خود داشته باشید

مدیریت کانال تلگرام

به دنبال اثبات مهارت خود هستید؟ سیچک بهترین فرصت برای شماست

فروش دوره های آموزشی

برای درج تحلیل های خود محدودیتی ندارید و میتوانید از طریق ربات و یا سایت سیچک در کمتر از یک دقیقه تحلیل های خود را به دو صورت عمومی(رایگان) و خصوصی(اشتراکی) ثبت کنید

برگذاری جلسات مشاوره

تحلیل های خود را میتوانید در سه بازار بورس، ارز دیجیتال و فارکس انتشار دهید. ما به زودی بازار های ثانویه نیز مثل ملک ،خودرو و.. را اضافه خواهیم کرد

امکانات سیچک برای سرمایه گذاران

دریافت سیگنال رایگان

معاملات خود را ثبت کنید، یک ژورنال دقیق از عملکرد خود داشته باشید

سیستم فالوئینگ

به دنبال اثبات مهارت خود هستید؟ سیچک بهترین فرصت برای شماست

سیستم کپی تریدینگ

برای درج تحلیل های خود محدودیتی ندارید و میتوانید از طریق ربات و یا سایت سیچک در کمتر از یک دقیقه تحلیل های خود را به دو صورت عمومی(رایگان) و خصوصی(اشتراکی) ثبت کنید

آنالیز عملکرد شما

تحلیل های خود را میتوانید در سه بازار بورس، ارز دیجیتال و فارکس انتشار دهید. ما به زودی بازار های ثانویه نیز مثل ملک ،خودرو و.. را اضافه خواهیم کرد

سیستم مدیریت حجم

معاملات خود را ثبت کنید، یک ژورنال دقیق از عملکرد خود داشته باشید

امنیت حساب

به دنبال اثبات مهارت خود هستید؟ سیچک بهترین فرصت برای شماست

منتور رایگان

برای درج تحلیل های خود محدودیتی ندارید و میتوانید از طریق ربات و یا سایت سیچک در کمتر از یک دقیقه تحلیل های خود را به دو صورت عمومی(رایگان) و خصوصی(اشتراکی) ثبت کنید

آموزش رایگان

تحلیل های خود را میتوانید در سه بازار بورس، ارز دیجیتال و فارکس انتشار دهید. ما به زودی بازار های ثانویه نیز مثل ملک ،خودرو و.. را اضافه خواهیم کرد