در این صفحه شما تنها گزیده ای از تحلیلگران را می بینید

تحلیلگران بازار بورس، ارز دیجیتال و فارکس

در زیر میتوانید تحلیلگران برتر بازار بورس، ارز دیجیتال و فارکس را مشاهده کنید. برای مشاهده کارنامه هر تحلیلگر کافیست بر روی مشاهده پروفایل کلیک کنید.

تعداد کل تحلیلگران فعال: +500
تحلیلگر abolfazl valikhani

تحلیلگر abolfazl valikhani

خالاصه گزارش:

 • تعداد کل سیگنال : 12عدد
 • تعداد کل پست ها : 3عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 112نفر
تحلیلگر mr.trader

تحلیلگر mr.trader

خالاصه گزارش:

 • تعداد کل سیگنال : 111عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 211نفر
تحلیلگر Signal Bartar

تحلیلگر Signal Bartar

خالاصه گزارش:

 • تعداد کل سیگنال : 21عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 75نفر
آواتار تحلیلگران سیچک

تحلیلگر M. trader

خالاصه گزارش:

 • تعداد کل سیگنال : 6عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 106نفر
آواتار تحلیلگران سیچک

تحلیلگر sorkhi

خالاصه گزارش:

 • تعداد کل سیگنال : 6عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 20نفر
تحلیلگر asghari

تحلیلگر asghari

خالاصه گزارش:

 • تعداد کل سیگنال : 7عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 79نفر
تحلیلگر karen

تحلیلگر karen

خالاصه گزارش:

 • تعداد کل سیگنال : 7عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 41نفر
آواتار تحلیلگران سیچک

تحلیلگر hosein.r

خالاصه گزارش:

 • تعداد کل سیگنال : 9عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 7نفر
آواتار تحلیلگران سیچک

تحلیلگر Sole

خالاصه گزارش:

 • تعداد کل سیگنال : 11عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 6نفر
آواتار تحلیلگران سیچک

تحلیلگر samira62

خالاصه گزارش:

 • تعداد کل سیگنال : 11عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 93نفر
تحلیلگر Moon trader

تحلیلگر Moon trader

خالاصه گزارش:

 • تعداد کل سیگنال : 16عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 177نفر
تحلیلگر Morteza Zargani

تحلیلگر Morteza Zargani

خالاصه گزارش:

 • تعداد کل سیگنال : 27عدد
 • تعداد کل پست ها : 31عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 224نفر