کسب درآمد از انتشار تحلیل و سیگنال-کلیک کنید
در این صفحه شما تنها گزیده ای از تحلیلگران را می بینید

تحلیلگران بازار بورس، ارز دیجیتال و فارکس

در زیر میتوانید تحلیلگران برتر بازار بورس، ارز دیجیتال و فارکس را مشاهده کنید. برای مشاهده کارنامه هر تحلیلگر کافیست بر روی مشاهده پروفایل کلیک کنید.

تعداد کل تحلیلگران فعال: +500

آیکن تحلیلگران برترتحلیلگران برتر ماه گذشته

این بخش در حالت بتا(تست) می باشد ،لطفا ملاک تصمیمات خود قرار ندهید
آیکن تحلیلگران برتر سیچک

تحلیلگر Omid hemmati

نفر اول ارز دیجیتال ( خرداد سال 1403 )

آیکن تحلیلگران برتر سیچک

تحلیلگر babaei_eco_crypto

نفر دوم ارز دیجیتال ( اردیبهشت سال 1403 )

آیکن تحلیلگران برتر سیچک

تحلیلگر سیزف

نفر اول فارکس ( خرداد سال 1403 )

آیکن تحلیلگران برتر سیچک

تحلیلگر Sam

نفر اول ارز دیجیتال ( خرداد سال 1403 )

آیکن تحلیلگران برتر سیچک

تحلیلگر wafa

نفر دوم ارز دیجیتال ( خرداد سال 1403 )

آیکن تحلیلگران برتر سیچک

تحلیلگر keshavar

نفر سوم ارز دیجیتال ( خرداد سال 1403 )

آیکن تحلیلگران برتر سیچک

تحلیلگر حمیدو

نفر چهارم ارز دیجیتال ( خرداد سال 1403 )

آیکن تحلیلگران برتر سیچک

تحلیلگر Sam

نفر اول بورس ( خرداد سال 1403 )

آیکن تحلیلگران برتر سیچک

تحلیلگر wafa

نفر دوم بورس ( خرداد سال 1403 )

آیکن تحلیلگران برتر سیچک

تحلیلگر keshavar

نفر سوم بورس ( خرداد سال 1403 )

آیکن تحلیلگران برتر سیچک

تحلیلگر حمیدو

نفر چهارم بورس ( خرداد سال 1403 )

آیکن تحلیلگران برتر سیچک

تحلیلگر Sam

نفر اول فارکس ( خرداد سال 1403 )

سایر تحلیلگران

تحلیلگر babaei_eco_crypto

تحلیلگر babaei_eco_crypto

خالاصه گزارش:

 • لینک اختصاصی   دارای آدرس اختصاصی
 • مدال   مدال آور
 • تعداد کل سیگنال : 151عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 386نفر
تحلیلگر مهدی

تحلیلگر مهدی

خالاصه گزارش:

 • تعداد کل سیگنال : 34عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 100نفر
تحلیلگر Alibani

تحلیلگر Alibani

خالاصه گزارش:

 • تعداد کل سیگنال : 30عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 186نفر
تحلیلگر radoon

تحلیلگر radoon

خالاصه گزارش:

 • تعداد کل سیگنال : 40عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 237نفر
تحلیلگر EAAURA

تحلیلگر EAAURA

خالاصه گزارش:

 • تعداد کل سیگنال : 40عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 98نفر
تحلیلگر SIGNAL TRADING

تحلیلگر SIGNAL TRADING

خالاصه گزارش:

 • لینک اختصاصی   دارای آدرس اختصاصی
 • تعداد کل سیگنال : 58عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 154نفر
تحلیلگر Amo Sajad

تحلیلگر Amo Sajad

خالاصه گزارش:

 • تعداد کل سیگنال : 55عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 184نفر
تحلیلگر Mr.Hunter

تحلیلگر Mr.Hunter

خالاصه گزارش:

 • تعداد کل سیگنال : 90عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 146نفر
تحلیلگر wave1.618

تحلیلگر wave1.618

خالاصه گزارش:

 • تعداد کل سیگنال : 85عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 96نفر
تحلیلگر gold_hunter_9

تحلیلگر gold_hunter_9

خالاصه گزارش:

 • مدال   مدال آور
 • تعداد کل سیگنال : 308عدد
 • تعداد کل پست ها : 0عدد
 • تعداد دنبال کنندگان : 220نفر