کسب درآمد از انتشار تحلیل و سیگنال-کلیک کنید

لیست تمامی سیگنال های بسته شده تحلیلگر hosein.r

در جدول زیر تنها سیگنال هایی که نتیجه آن مشخص شده باشد قابل مشاهده است

نماد نوع ریسک به ریوارد نتیجه عملیات
GBP/USD فروش -0.0 - -99.95 %
LTCUSDT فروش 1 - 0.0 %
BTCUSDT خرید 2.53 - 0.58 %
XAU/USD فروش 1.1 + 2.32 %
NZD/USD خرید 0.32 + 0.06 %
XAU/USD فروش 8.14 - 0.22000000000002728 %
1INCHUSDT خرید 1.59 + 0.57 %
BTCUSDT خرید 3.7 - 0.09 %
FILUSDT خرید 1.08 + 0.91 %