رتبه بندی تحلیلگران بازار های بورس، ارزدیجتیال و فارکس

در زیر میتوانید تحلیلگران برتر بورس، ارز دیجیتال و فارکس را مشاهده کنید و به بهترین شکل آن ها را مقایسه کنید. این تحلیلگران در سوشال تریدینگ سیچک پروفایل عمومی دارند.

مقایسه تحلیلگران در بازار ارز دیجیتال

نام کل سیگنال ها ریسک به ریوارد کل درصد برد کل شاخص سودآوری کل سیگنال های این ماه ریسک به ریوارد ماه درصد برد ماه شاخص سودآوری ماه عملیات
Mohammad 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
radoon 26 9.83 52.17 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
hosseinj 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Lightland 3 0.27 66.67 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Amirkhan 3 10.0 33.33 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Apollon Finance 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ehsan 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mr.meydanjoo 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ali_ariana 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Moon trader 16 2.42 50.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
مهلا زندوکیلی 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
SaAsH 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
None 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
پدرام 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mohammad123 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ahmadreza 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Arash11 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
alirezababaei_eco_crypto 66 2.76 74.19 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
AMEAR 2 10.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ماکان 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ma 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ay_crypto 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
EAGLE|SIGNAL 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mrh000mrh 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
wolftrade 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
whalcrypto 1 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Milad Habibollahi 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
di9h4TT6q2D4FbT 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ایران 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
imojtabatorabi 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ابراهیم شفیعی 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
snoop 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
MAJ 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
شایسته 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ihadi 4 10.0 0.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Nader 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Signal Bartar 21 1.27 71.43 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mohazy 1 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Sam 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
sorkhi 6 1.61 60.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
مهر 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
حسین 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
hadi1766 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
asghari 7 0.35 71.43 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mohammad 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Said9345 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
محمد 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
علیرضا هستم 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
آریوبرزن 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mobin vosoughi 1 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
SIGNAL TRADING 58 3.39 65.96 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
hamid10681 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Radyan 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
bourspllus 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
king_trader_024 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
SameOn 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Reza 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Jani_Dep 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Mrsigma 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ayub21 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
alispiral 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ali 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
مهران 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mefa 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
hossein 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ALI 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Hossin 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
علیرضا 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Kako Hadi 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
احسان 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Kazem 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
علی اصغر 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Alireza 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
hadiforex 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Dariush51 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
arman.shoopaksi 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
قصری 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
nimos 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
2980045527 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
rezakarami69 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
حجت رفیع 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
آرتین 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
nazoori 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Dr_alpha_trader 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Amir20 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Reza RN 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ali 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
atazare 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ali 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
M7 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ali 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Elyas668 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
saeid74 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
امیر 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
MehrNaz 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
TIYAM2022 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
فرهاد 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mr.trader 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ali620719 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
OMID 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0

مقایسه تحلیلگران در بازار فارکس

نام کل سیگنال ها ریسک به ریوارد کل درصد برد کل شاخص سودآوری کل سیگنال های این ماه ریسک به ریوارد ماه درصد برد ماه شاخص سودآوری ماه عملیات
Mohammad 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
radoon 14 2.65 64.29 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
hosseinj 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Lightland 20 -0.56 47.37 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Amirkhan 1 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Apollon Finance 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ehsan 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mr.meydanjoo 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ali_ariana 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Moon trader 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
مهلا زندوکیلی 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
SaAsH 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
None 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
پدرام 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mohammad123 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ahmadreza 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Arash11 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
alirezababaei_eco_crypto 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
AMEAR 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ماکان 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ma 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ay_crypto 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
EAGLE|SIGNAL 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mrh000mrh 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
wolftrade 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
whalcrypto 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Milad Habibollahi 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
di9h4TT6q2D4FbT 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ایران 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
imojtabatorabi 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ابراهیم شفیعی 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
snoop 4 10.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
MAJ 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
شایسته 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ihadi 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Nader 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Signal Bartar 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mohazy 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Sam 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
sorkhi 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
مهر 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
حسین 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
hadi1766 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
asghari 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mohammad 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Said9345 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
محمد 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
علیرضا هستم 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
آریوبرزن 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mobin vosoughi 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
SIGNAL TRADING 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
hamid10681 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Radyan 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
bourspllus 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
king_trader_024 5 0.59 60.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
SameOn 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Reza 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Jani_Dep 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Mrsigma 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ayub21 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
alispiral 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ali 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
مهران 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mefa 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
hossein 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ALI 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Hossin 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
علیرضا 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Kako Hadi 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
احسان 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Kazem 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
علی اصغر 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Alireza 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
hadiforex 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Dariush51 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
arman.shoopaksi 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
قصری 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
nimos 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
2980045527 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
rezakarami69 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
حجت رفیع 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
آرتین 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
nazoori 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Dr_alpha_trader 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Amir20 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Reza RN 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ali 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
atazare 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ali 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
M7 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ali 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Elyas668 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
saeid74 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
امیر 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
MehrNaz 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
TIYAM2022 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
فرهاد 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mr.trader 111 0.07 61.4 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ali620719 1 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
OMID 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0

مقایسه تحلیلگران در بازار بورس

نام کل سیگنال ها ریسک به ریوارد کل درصد برد کل شاخص سودآوری کل سیگنال های این ماه ریسک به ریوارد ماه درصد برد ماه شاخص سودآوری ماه عملیات
Mohammad 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
radoon 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
hosseinj 1 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Lightland 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Amirkhan 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Apollon Finance 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ehsan 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mr.meydanjoo 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ali_ariana 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Moon trader 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
مهلا زندوکیلی 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
SaAsH 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
None 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
پدرام 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mohammad123 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ahmadreza 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Arash11 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
alirezababaei_eco_crypto 4 10.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
AMEAR 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ماکان 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ma 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ay_crypto 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
EAGLE|SIGNAL 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mrh000mrh 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
wolftrade 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
whalcrypto 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Milad Habibollahi 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
di9h4TT6q2D4FbT 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ایران 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
imojtabatorabi 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ابراهیم شفیعی 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
snoop 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
MAJ 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
شایسته 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ihadi 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Nader 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Signal Bartar 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mohazy 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Sam 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
sorkhi 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
مهر 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
حسین 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
hadi1766 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
asghari 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mohammad 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Said9345 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
محمد 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
علیرضا هستم 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
آریوبرزن 1 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mobin vosoughi 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
SIGNAL TRADING 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
hamid10681 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Radyan 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
bourspllus 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
king_trader_024 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
SameOn 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Reza 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Jani_Dep 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Mrsigma 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ayub21 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
alispiral 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ali 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
مهران 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mefa 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
hossein 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ALI 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Hossin 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
علیرضا 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Kako Hadi 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
احسان 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Kazem 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
علی اصغر 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Alireza 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
hadiforex 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Dariush51 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
arman.shoopaksi 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
قصری 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
nimos 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
2980045527 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
rezakarami69 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
حجت رفیع 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
آرتین 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
nazoori 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Dr_alpha_trader 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Amir20 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Reza RN 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ali 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
atazare 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ali 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
M7 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Ali 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
Elyas668 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
saeid74 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
امیر 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
MehrNaz 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
TIYAM2022 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
فرهاد 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
mr.trader 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
ali620719 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0
OMID 0 1.0 100.0 1.0 0 -1.0 -1.0 1.0