تحلیل و سیگنال انس طلا | XAUUSD

تحلیل انس جهانی یکی از تحلیل‌های پرطرفدار و محبوب بین افرادی است که در بازارهای مالی مشغول فعالیت هستند. در پلتفرم سوشال تریدینگ سیچک تحلیل‌های جامع و کاملی در مورد انس جهانی و آینده‌ی قیمتی آن توسط ده ها تحلیلگر متفاوت ارائه می‌شود.در ادامه می توانید لیست این تحلیل ها و سیگنال ها را مشاهده کنید.

سیگنال xauusd از Mr.Hunter

وضعیت:

در انتظار نتیجه
 • تاریخ ثبت:

  03/01/27 | 12:45
 • حد ضرر:

  2363.92
 • نقطه ورود:

  2354.0
 • حد سود:

  2326.3
17.47% 9.92%

سیگنال xauusd از gold_hunter_9

وضعیت:

نا موفق
 • تاریخ ثبت:

  03/01/22 | 14:24
 • حد ضرر:

  2332.0
 • نقطه ورود:

  2350.0
 • حد سود:

  2370.0
0.0% -99.99%

سیگنال xauusd از erphan

وضعیت:

نا موفق
 • تاریخ ثبت:

  03/01/16 | 10:00
 • حد ضرر:

  2296.901
 • نقطه ورود:

  2299.61
 • حد سود:

  2300.438
0.0% -100.0%

سیگنال xauusd از erphan

وضعیت:

نا موفق
 • تاریخ ثبت:

  03/01/16 | 09:50
 • حد ضرر:

  2303.385
 • نقطه ورود:

  2301.791
 • حد سود:

  2295.615
4.95% -98.41%

سیگنال xauusd از gold_hunter_9

وضعیت:

موفق
 • تاریخ ثبت:

  03/01/15 | 04:36
 • حد ضرر:

  2288.0
 • نقطه ورود:

  2285.0
 • حد سود:

  2330.0
0.01% 0.0%

سیگنال xauusd از gold_hunter_9

وضعیت:

در انتظار فعال شدن
 • تاریخ ثبت:

  03/01/14 | 04:25
 • حد ضرر:

  2269.0
 • نقطه ورود:

  2247.0
 • حد سود:

  2226.0
16.6% 22.0%

سیگنال xauusd از gold_hunter_9

وضعیت:

در انتظار فعال شدن
 • تاریخ ثبت:

  03/01/09 | 21:50
 • حد ضرر:

  2229.0
 • نقطه ورود:

  2215.0
 • حد سود:

  2195.0
11.2% 14.0%

سیگنال xauusd از gold_hunter_9

وضعیت:

نا موفق
 • تاریخ ثبت:

  03/01/07 | 18:03
 • حد ضرر:

  2200.0
 • نقطه ورود:

  2185.0
 • حد سود:

  2155.0
18.0% -87.0%

سیگنال xauusd از gold_hunter_9

وضعیت:

نا موفق
 • تاریخ ثبت:

  03/01/06 | 19:02
 • حد ضرر:

  2185.0
 • نقطه ورود:

  2174.0
 • حد سود:

  2144.0
18.0% -89.0%

سیگنال xauusd از gold_hunter_9

وضعیت:

موفق
 • تاریخ ثبت:

  03/01/03 | 17:34
 • حد ضرر:

  2168.0
 • نقطه ورود:

  2170.0
 • حد سود:

  2140.0
21.0% 2.0%

سیگنال xauusd از gold_hunter_9

وضعیت:

نا موفق
 • تاریخ ثبت:

  03/01/03 | 02:48
 • حد ضرر:

  2191.0
 • نقطه ورود:

  2179.0
 • حد سود:

  2162.0
9.8% -91.2%

سیگنال xauusd از gold_hunter_9

وضعیت:

نا موفق
 • تاریخ ثبت:

  03/01/01 | 15:31
 • حد ضرر:

  2175.0
 • نقطه ورود:

  2159.0
 • حد سود:

  2135.0
16.0% -84.0%

سیگنال xauusd از gold_hunter_9

وضعیت:

در انتظار فعال شدن
 • تاریخ ثبت:

  03/01/01 | 15:29
 • حد ضرر:

  2155.0
 • نقطه ورود:

  2155.0
 • حد سود:

  2165.0
0.0% 0.0%

سیگنال xauusd از gold_hunter_9

وضعیت:

نا موفق
 • تاریخ ثبت:

  02/12/28 | 16:16
 • حد ضرر:

  2173.0
 • نقطه ورود:

  2158.0
 • حد سود:

  2142.0
10.6% -85.0%

سیگنال xauusd از gold_hunter_9

وضعیت:

نا موفق
 • تاریخ ثبت:

  02/12/25 | 16:38
 • حد ضرر:

  2154.0
 • نقطه ورود:

  2164.0
 • حد سود:

  2194.0
0.01% -100.0%